Lees hieronder onze Privacy Policy. Downloaden kan ook!

Privacy Policy DOWNLOADEN

Privacy policy doccreation.com

 

SAMENVATTING

DOC LEGAL (hierna ook: “Wij”) is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69291446. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Via onze websites (waaronder doccreation.com en app.doccreation.com) kunnen privacygevoelige gegevens verwerkt worden. Bijvoorbeeld in het geval je via je eigen account de profielpagina invult of indien je ons contactformulier invult. In deze policy staat uitgelegd om welke gegevens het gaat en met welk doel wij deze verzamelen.

Met de website is het ook mogelijk om content, waaronder teksten, toe te voegen aan je account door het creëren van modellen, lijsten en maatwerkdocumenten en door het genereren van documenten (hierna: ‘Content’). Wij hebben geen toegang tot deze door gebruikers ingevoerde Content.

Als je meer informatie wilt hebben over ons privacybeleid, dan kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: privacy@doccreation.com.

 

1. Persoonsgegevens

1.1      Dit is onze Privacy verklaring. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de door ons verkregen persoonsgegevens.

1.2     Via de website www.doccreation.com en andere websites binnen dit domein, zoals app.doccreation.com, kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt worden. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers en behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

1.3     In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1.4     Alle verwijzingen in deze verklaring naar ‘jij/jou/jouw’ hebben betrekking op de persoon die zich toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van onze website en/of diensten. Alle verwijzingen in deze verklaring naar ‘wij/ons’ verwijzen naar DOC LEGAL.

2. Gebruik & toestemming

2.1     Bij het gebruik van onze website en diensten laat je mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

2.2    Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, geef je toestemming voor de verzameling en het gebruik van deze persoonsgegevens.

2.3    Je geeft toestemming voor het doel zoals hieronder uiteengezet en voor ieder ander doel dat in alle redelijkheid noodzakelijk is voor een goede inrichting en beheer en uitvoering van onze diensten.

2.4    We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om je de volgende diensten en informatie te verstrekken:

 • je gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
 • je toegang te verlenen tot je account;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

 

3. Verzameling van persoonsgegevens

3.1     We verzamelen mogelijk de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP adres;
 • E-mailadres.

3.2    We verzamelen ook accountdetails: Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt kan je ons de volgende informatie veschaffen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP adres;
 • E-mailadres.

3.3    Met de website is het ook mogelijk om content, waaronder teksten, toe te voegen aan je account door het creëren van modellen, lijsten en maatwerkdocumenten en door het genereren van modellen en maatwerkdocumenten (hierna: ‘Content’). Wij hebben geen toegang tot deze door gebruikers ingevoerde Content.

3.4    Wij verwerken deze Content en andere informatie die jij ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten die je, al dan niet via je eigen account, de mogelijkheid bieden om data in te voeren of te uploaden via onze website.

3.5    Voor de verwerking van Content, die persoonsgegevens van derden kan bevatten, wordt door onze gebruikers met een account opdracht gegeven door aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden bevatten tevens een verwerkersovereenkomst.

3.6    Wij kunnen ook informatie verzamelen van partners: Wij kunnen informatie over jou van derden ontvangen, maar alleen wanneer jij hen daar toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen ook gebruik van een aantal diensten die beheerd worden door derde partijen om het gebruik van onze diensten te verbeteren. Deze diensten kunnen (geaggregeerde of geanonimiseerde) informatie en statistieken van bezoekers en gebruikers verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens door derden. Voor meer informatie adviseren wij om het privacy verklaring van de derde partij te lezen die de desbetreffende diensten aanbiedt.

4. Ander gebruik van persoonsgegevens

4.1     Voor interne doeleinden maken wij ook gebruik van persoonsgegevens voor:

 • Communicatie met bezoekers en klanten;
 • Het voorkomen van ongewenste, onrechtmatige en illegale activiteiten;
 • Het reageren op juridische verzoeken en het voorkomen van schade;
 • Het verbeteren van onze functies en diensten;
 • Het toepassen van onze gebruiksvoorwaarden.

5. Verstrekking van gegevens aan derden

5.1     Wij verstrekken of verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals in dit artikel omschreven.

5.2    We kunnen jouw (persoons)gegevens delen of verstrekken indien je ons daar expliciete toestemming voor geeft.

5.3    Wij maken gebruik van bepaalde betrouwbare derde partijen (bijvoorbeeld partijen die betalingen verwerken) voor het uitvoeren van bepaalde functies en diensten. In dat kader kunnen wij je persoonsgegevens delen met deze derde partijen, maar alleen voor zover dat nodig is om onze diensten uit te voeren. Deze derde partijen zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan zoals met ons overeengekomen. We verzoeken deze derde partijen uitdrukkelijk om een adequaat beveiligingsniveau te hanteren zodat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden.

5.4    We kunnen jouw persoonsgegevens vrijgeven als wij denken dat dit nodig is om aan de wet, regelgeving of een juridisch verzoek te voldoen.

5.5    We kunnen jouw persoonsgegevens vrijgeven om onze rechten en eigendom te beschermen of in de context van een bedrijfsherstructurering of acquisitie. Wanneer wij dit van plan zijn zal je hierover van tijdig geïnformeerd worden.

6. Beveiliging en datalocaties

6.1     Wij gaan zorgvuldig om met Content en met jouw persoonsgegevens en slaan deze altijd op een veilige manier op. Wij maken daarom gebruik van noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat Content en jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, onrechtmatige wijzigingen en verwijdering en ongeoorloofde toegang door derden.

6.2    Voor zover als mogelijk zorgen wij ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de reikwijdte van hieronder genoemde doeleinden.

6.3    Op onze website is meer informatie te vinden over onze beveiligingsmaatregelen. Als je meer informatie wilt dan verzoeken wij je om contact op te nemen met ons via privacy@doccreation.com.

6.4    Onze server bevinden zich binnen de Europese Unie bevinden en jouw persoonsgegevens worden dan ook in de Europese Unie opgeslagen en verder verwerkt.

7. Verwijderen, inzage en wijziging

7.1     Indien je wilt dat wij stoppen met het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens, kun je je account verwijderen. Na het verwijderen van je account wordt deze ontoegankelijk en zullen al je persoonsgegevens ook verwijderd worden. Voor hersteldoeleinden kunnen wij na het verwijderen van een Account (soft delete) gegevens nog voor een korte periode bewaren waarna de gegevens definitief verwijderd worden (hard delete).

7.2    Wij reageren op elk gepast verzoek om persoonsgegevens te verwijderen binnen de wettelijke termijn (indien toepasselijk) of zonder buitensporige vertraging. Zodra je identiteit door ons is geverifieerd zullen wij je verzoek tot verwijdering onverwijld uitvoeren; tenzij dit technisch niet uitvoerbaar is of er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op deze gegevens (in dat geval zullen wij de toegang tot deze gegevens blokkeren).

7.3    Wij archiveren klantgegevens gedurende 6 jaar om aan juridische verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en om onze diensten correct uit te voeren.

7.4    Indien nodig wordt deze privacy policy door ons gewijzigd. Bijvoorbeeld in het geval van veranderende wet- en regelgeveling en in het geval wij andere gegevens gaan verzamelen. De meest actuele versie van onze privacy verklaring is steeds te vinden op onze website (www.doccreation.com). Daar kan je ook zien wanneer wij onze policy voor het laatst hebben geactualiseerd.    

 

 

     Vragen en contact

(c)2019 DOC LEGAL.
Als je vragen hebt over deze privacy policy dan kun je contact opnemen door een  e-mail te sturen naar privacy@doccreation.com.